Krigslist ss,7B

Den vertikala sidan på ett 2,5 m högt orange block 10 m framför det stora överhänget. Sittstart och upp med hjälp av den stora listen, toppa ur rakt upp. Allt ingår.

Ståstart: ca 6A+

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag):7B

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem idenna sektor


Sektorer i detta område