Krabbslabben, 5

Förvånande fin slabb mot skön toppformation. Går på blocket till vänster om Jubileumsmodell, på den flacka ovansidan. Börja vid väggens lägsta punkt, gå rakt mot högsta punkten. Smeara eller stämklättra på gastons i väggens ytterkanter.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 5

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område