Prästkragsvägen

Parkera vid den tydliga parkeringen på Prästkragsvägen. Fortsätt sedan in på Prästkragsvägen och sväng höger vid den andra tvärgatan. Fortsätt gatan ner och du kommer in på stigen. Håll vänster, gå över stenplattorna, korsa liten bäck/bro och gå rakt fram över stenplattorna. Håll sedan svagt vänster (inte skarpt då det finns en lite vänsterstig där också). Gå ca 100-150 meter, du passerar en sten som är bred men låg på vänster sida om stigen. Fortsätt ca 30 meter och ta sedan stigen upp till höger. Följ stigen tills du skymtar ett hus i slutet. Då kommer det en stig upp till höger. Följ den. Det kommer 2 skarpa kurvor och efter dessa ser du (för nuvarande) en trädkojja ca 30 meter framfördig. När du skymtar den svänger du ner höger in i skogen. I slänten kommer du rätt på klippan. Ett nedfallet träd över klippan är ett bra riktmärke. Klippan ligger nära huset så håll låg profil, ta med skräp och lämna dina gapiga kompisar hemma.

 

Fototopos

Bastis 3+


Problem


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Andra sektorer i detta område