Systrarna Sundsvall, 5-

Följ motionsslingan norrut från Envy. När du kommer till stenbrötet på vänster sida om stigen så ligger problemet 50 rakt upp i skogen till vänster.

GPS-positionen verkar stämma exakt här

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 5-

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område