Rainbow rocking, 7B

På det vänstra kluvna blocket uppe ovanför det "Andra blocket" i slänten. Etablerad start till vänster om arêten.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar

Inga registrerade bestigningar för Rainbow rocking.


Registrera bestigning

Problem i detta område