Lårkaka, 7B

Till höger om "De feta dagarna är över". Starta med bägge händerna i den sneda jugen. Klättra snett upp åt vänster med hjälp av hälkrok och små crimpar för vänster hand. En del krita på greppen, så kanske gjord tidigare? Kass på att gradera så kommentera gärna graden.

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7B

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område