Den grimme aelling, 7A+

Det låga kylskåpet i dalen. Problemet nås enkelt från Västra brovaktaregatan. Följ vägen till bommen, vik av norrut och håll höger för att komma ner i dalen (utan att gå in på tomterna i närheten). Ingen spot behövs.

Registrerades först som 7b, med bra trafik som följde.

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.


Sektorer i detta område