Arbetslinjen, 6C

Rakt upp mitt på en vertikal vägg som vetter mot väst. ligger ca 15 meter från gångstigen. ta vänster in när det dyker upp ett litet block på vänster sida om stigen. tämligen vass sten, men med stora grepp.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6C

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.


Sektorer i detta område