The fun never ends, 7B+

Start på högersidan (Sidan där fridaynight fistfight toppar ur). Stor sidepull för högerhanden och liten sidepull-crimp i taket för vänstern. Traversera så långt det går till vänster och sen upp.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.


Sektorer i detta område