Patroná, 6B+

Startar sittandes med höger hand på stort grepp nedanför starten på norrlads guld, följer sedan den tydliga sprick linjen till höger toppas ut i i.d.o.e.i stenen nedanför ingår om man vill.
Roligt problem med fina moves.

 

Detta problem finns i följande fototopos

Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område