Bilder för Fettot dricker bira genom snorkeln, Vapenväggen (plan 17), Hönö