Bilder för Guns and Ammo, Vapenväggen (plan 17), Hönö