Bilder för Guns and Ammo SS, Vapenväggen (plan 17), Hönö