Bilder för Bosse suger direkt, Kånkenväggen (plan 9), Hönö