Bilder för Den er ikke lett..., Acapulcoväggen (plan 10), Hönö