Bilder för Ss på släbb är idiotisk, Acapulcoväggen (plan 10), Hönö