Bilder för Sommarens varmaste sloper, Acapulcoväggen (plan 10), Hönö