Bilder för Shut the fuck up Steve´s tuning, Skjutvallen (plan 11), Hönö