Bilder för Traktor ss, Valmetväggen (plan 13), Hönö