Bilder för Jackad kolv, Valmetväggen (plan 13), Hönö