Bilder för Nudistareten, Fågelhuset (plan 14), Hönö