Bilder för My pussy tastes like Pepsi Cola, Sjöbodarna (plan 19), Hönö