Mosqito mantle, 6A+

Ligger på den nedre väggen, den närmast stigen. Mitt på väggen. Upp i den tydliga horisontella sprickan. Mysko mantling i sprickan, sedan upp till den andra horisontella sprickan. Utsteg snett åt vänster (om enbusken). Sprickorna på sidorna används ej (blir lättare då).

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område


Sektorer i detta område