Bilder för Douze C, Lillesjö - Plan 2, Sandsjöbacka