Bilder för Gråzonen, Lillesjö - Plan 4, Sandsjöbacka