Bilder för Sataniska kvällsritualer, höger, Kimmersbo, Sandsjöbacka