Bilder för Livet är en fest (låg start), Växelström, Tolered


l