Bilder för Petters Travers, Slottskogsvallen, Slottskogen