Bilder för Norra blocken, Ulebergshamn Vindeklätten