Bilder för Flaxande Tax öron, Tax Blocket, Lottkär