Bilder för Sandys travers, Utby, Nordväst om ängen, Utby