Bilder för Trollareten, Utby, Nordväst om ängen, Utby