Bilder för Egyptiska fingeravtryck, Utby, plan 1, Utby