Bilder för Gargamel, Utby, Ekhyllan (plan 5), Utby