Bilder för Mellanfolke, Västra delen, Bollebygd - Hestra