Bilder för "Jag kan inte ha dig där uppe", Hynnö, Hamburgön