Bilder för Händerna mot väggen ss, Mittväggen, Lexby