Bilder för Händerna upp i luften, Mittväggen, Lexby