Bilder för Lita på foten, Udden Hummerviken, Öckerö