Bilder för Escape Hatch, Orionklippan (Fotbollsplanen), Kortedala