Bilder för Nästet, Orionklippan (Fotbollsplanen), Kortedala