Bilder för Jag äter inte mina vänner, Orionklippan (Fotbollsplanen), Kortedala