Bilder för Proximala falanger, Orionklippan (Fotbollsplanen), Kortedala