Bilder för Dark, wet & alone, Orionklippan (Fotbollsplanen), Kortedala