Bilder för Lövätaren, Orionklippan (Fotbollsplanen), Kortedala