Bilder för Blöta sprickan, Orionklippan (Fotbollsplanen), Kortedala