Bilder för Norrlands Guld, Norrlands guld, Mellby

l