Loggbok för Nils Bäckman
Min att göra-lista:


Problem Grad Grad-id Betyg Område Kommentar

Mina skick:
Problem Grad Grad-id Datum Min grad Min grad-id Betyg Kommentar
Spirit ss (Utby) 6C 12 2019-10-20 6C 12
3
Mobsters ss (Mellby) 6C 12 2015-05-20 6C+ 13
3
Upplever den som hårdare än 6C


Statistik

Nils Bäckman har delat ut totalt 6 stjärnor.