Loggbok för Kalle Svenungsson
Min att göra-lista:


Problem Grad Grad-id Betyg Område Kommentar

Mina skick:
Problem Grad Grad-id Datum Min grad Min grad-id Betyg Kommentar
Purity of the turf (Ulvås) 6A 8 2016-09-15 6A 8
3
Läcker
Global fussball ok (Torsten) 6A 8 2014-05-03 6A 8
1


Statistik

Kalle Svenungsson har delat ut totalt 4 stjärnor.