Bilder för Klassiker nr.7, Fjällbo (plan 8), Utby

l